Financiën

Stichting Peuterspeelzaal ’t Lekkertje is een stichting zonder winstbejag die haar jaarlijkse inkomen grotendeels uit gemeentesubsidie en ouderbijdrage ontvangt.

Meer informatie over de financiën en de betalingsvoorwaarden vindt u op de website van Kinderopvang Schoonhoven.