Wijzigen of opzeggen

De peuterspeelzaal is er voor peuters vanaf twee jaar tot vier jaar. In de periode van 6 weken voor de zomervakantie kan een peuter – indien gewenst – langer op de peuterspeelzaal blijven. Dit geldt ook voor de laatste 6 weken van het kalenderjaar.

Wilt u de dagdelen van de peuteropvang wijzigen, dan kan dat via het mutatieformulier.

Wilt u de peuteropvang opzeggen voordat uw kind 4 jaar wordt, dan kunt u dat doen via het opzegformulier. Er is een opzegtermijn van één maand.