Ouderbijdrage

Vanaf 1 januari 2018 valt de peuteropvang onder de wet kinderopvang. Daarbij verandert de ouderbijdrage ook. Hoeveel u voor de peuteropvang vanaf 1 januari 2018 gaat betalen is afhankelijk van uw situatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Kinderopvang Schoonhoven

Bij de Gemeente Krimpenerwaard bestaat de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de ouderbijdrage te ontvangen. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mensen met een minimum jaarinkomen. Infor­matie hierover kunt u opvragen bij de afdeling Sociale Zaken/Welzijn van de Gemeente.