Plaatsing

De eerste twee keren dat uw kind komt spelen zijn wenmomenten met aangepaste tijden. De eerste keer komt u met uw kind mee. Omdat het kind weet dat u niet weggaat zal het ontspannen de andere kinderen, leidsters en ruimte ervaren. En zo krijgt u zelf ook de gelegenheid om de groep en de leidsters te leren kennen en kunt u vragen stellen en/of bijzonderheden meedelen.

De eerste kennismaking duurt een uur. Dat is genoeg om alle eerste indrukken te verwerken. De tweede kennismaking duurt iets langer, waarbij u een poosje weg gaat. Hoe lang hangt af van de peuter zelf.
Als een kind later toch nog moeite heeft om zonder ouder/verzorger te blijven, is het altijd mogelijk om in overleg met de leidsters langer te blijven.