Ouders

Ouders

Wij hechten grote waarde aan een goed contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Bij het halen en brengen kunt u altijd met vragen of opmerkingen bij ons terecht. Heeft u behoefte aan een uitgebreid, rustig gesprek, dan kunt u daarvoor een afspraak met ons maken.

Om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden vinden wij het belangrijk om op de hoogte zijn van eventuele bijzonderheden of veranderingen in het gezin of de omgeving.

 

Klachten

Bent u tevreden over ons, vertel het aan anderen. Bent u ontevreden, vertel het aan ons. Peuteropvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. Het kan dus voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Elke klant heeft het recht een klacht in te dienen. Behalve dat wij zoveel als mogelijk in het werk zullen stellen deze naar tevredenheid op te lossen zien wij dit ook als aangrijpingspunt voor verbetering van de kwaliteit van  onze dienstverlening. Wij hopen dat u uw ontevredenheid in eerste instantie bij ons neerlegt zodat wij die kunnen oplossen.

 

Klachtenreglement peuteropvang ’t Lekkertje