Puk en Ko

Op ‘t Lekkertje werken wij met het taalstimuleringsprogramma “Puk & Ko”. Vroegtijdig stimuleren van de taalontwikkeling kan een achterstand op een later moment voor­komen. “Puk & Ko” laat peuters spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociaal­communicatieve vaardigheden en woordenschat.

Het doel van “Puk & Ko” is een basis leggen voor een goede Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters moeiteloos kunnen doorstromen naar groep 1 van het basisonderwijs.