VVE

Als een kind wat meer aandacht nodig heeft, omdat bijvoorbeeld de spraak- en/of de taalontwikke­ling achterblijft, kan het kind in aanmerking komen voor VVE. Naast de reguliere dagdelen komt het kind dan extra dagdelen op de peuteropvang. De kosten voor deze extra dagdelen worden gesubsidieerd door de gemeente.

Om voor de extra dagdelen in aanmerking te komen heeft een kind een indicatie nodig van het consultatiebureau. Pedagogisch medewerkers kunnen dit adviseren. Zij zullen dit dan uitgebreid bespreken met de desbetreffende ouders/verzorgers. Dit houdt overigens niet in dat u ver­plicht bent het advies op te volgen.